Therapy Aqua Fitness

Luīze Strauta

 

2010.11.22. – tagad

SIA "Aqua Fitness" - ārstniecības iestādes dibinātāja, valdes locekle, fizioterapeite.

Baseina darba plānošana, organizēšana un realizēšana. Darbs ar klientiem un personālu, fizioterapeita konsultācijas, individuālas nodarbības.

 

2018.09. – tagad

SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI” fizioterapeite. Pacientu konsultācijas un fizioterapijas nodarbības.
Maksas fizioterapeita nodarbības baseinā.

 

2014.09.14. – tagad

IKVD reģistrētas izglītības iestādes "AQUA FITNESS STUDIJA" dibinātāja.

 

2014 - tagad

Ģimenes asistents
"Sociālo pakalpojumu aģentūra"
Rīgas dome

 

2012.09.01. – 2013.08.31.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Viesdocente.

Mācību līdzekļu gatavošana studiju kursiem: Fizioterapijas pamati-I; Fizioterapija narkoloģijā un psihiatrijā; Ārstnieciskā vingrošana; Koriģējošā vingrošana Hidroterapija. Visu iepriekš minēto studiju kursu lekciju un praktisko nodarbību gatavošana un vadīšana.

 

2007 – 2010

LU medicīnas fakultātes lektore.

Mācību līdzekļu sagatavošana studiju programmā "Sporta medicīna" (SM) un Pielāgotā Fiziskā Aktivitāte (PFA). SM un PFA praktisko nodarbību organizēšana un vadīšana.

 

2009 – 2010

LU medicīnas fakultātes studiju metodiķe.

Darbs pie LU medicīnas pedagoģijas centra izveides. Mācību procesa metodikas pilnveidošana sadarbībā ar fakultātes dekāni, docētājiem un studentiem.

 

2002 – 2010

Joker Kluba fizioterapeite un hidroaerobikas trenere.

 

2006 – 2008

Sarkanā Krusta Medicīnas Koledža.Vieslektore.

Mācību līdzekļu sagatavošana studiju programmā "Sporta medicīna" (SM). Lekciju kursa sagatavošana un vadīšana. SM Praktisko nodarbību organizēšana un vadīšana.

 

2004 – 2006

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Lektore.

Mācību līdzekļu gatavošana studiju programmā Pielāgotā Fiziskā Aktivitāte (PFA) un Ārstnieciskā Vingrošana (ĀV) un Fizioterapija. PFA, ĀV un fizioterapijas lekciju kursa gatavošana un vadīšana. PFA, ĀV un fizioterapijas praktisko nodarbību organizēšana un vadīšana. Zinātniski pētnieciskais darbs.

 

2004 – 2006

Rīgas 95. vidusskola. Ārstnieciskās vingrošanas, peldēšanas skolotāja.

Sākumskolas skolēnu apskate un testēšana. Nodarbību darba organizācija. Nodarbību vadīšana.

 

2002 – 2010

Joker Klubs Ūdens Relaksācijas Centrs. Fizioterapeite un ūdens aerobikas trenere.

Klientu apskate, konsultēšana un masāža. Hidroterapijas nodarbību darba organizācija. Individuālais un grupu darbs ar klientiem.

 

2000 – 2005

Rīgas 84. vidusskolas Bērnu attīstības un izglītības centrs. Fizioterapeite un speciālā skolotāja.

Sākumskolas skolēnu apskate, testēšanas un masāža. Ārstnieciskās vingrošanas (ĀV) nodarbību darba organizācija. ĀV nodarbību vadīšana.

 

1995 – 2001

Nacionālais Rehabilitācijas Centrs "Vaivari". Fizioterapeite.

Pacientu apskate, testēšana, konsultēšana un masāža. Praktiskā darba plānošana un organizēšana. Individuālais un grupu darbs ar pacientiem gan zālē, gan baseinā.

 

1992 – 1995

Rīgas Psihoneiroloģiskā slimnīca. Ārstnieciskās vingrošanas metodiķe un ĀV nodaļas vadītāja.

Pacientu apskate, testēšana, konsultēšana un masāža. Praktiskā darba plānošana un organizēšana. Individuālais un grupu darbs ar pacientiem.

 

1990 – 1992

Rīgas Klīniskā slimnīca "Gaiļezers". Ārstnieciskās vingrošanas metodiķe.

Pacientu apskate un konsultēšana. Praktiskā darba plānošana un organizēšana. Individuālais un grupu darbs ar pacientiem.

 

1986 – 1990

Rīgas Pilsētas Dzemdību nams. Jaunākā medmāsa.

Slimnieku kopšana. Medicīnas materiālu sagatavošana.

 

 

Fizioterapeite

Dr.paed Luīze Strauta

Fizioterapeita nodarbības

radīts ar martinslinde.lv

Fizioterapeite

Dr.paed Luīze Strauta